Adi Luxury Navy Wedding Garter, Swarovski Crystal Heart